โครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งใช้งานระบบอบเเห้งพลังงานเเสงอาทิตย์ ปี 2556

เพื่อให้การปฏิบัติภารกิจในโครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งใช้งานระบบอบเเห้งพลังงานเเสงอาทิตย์ปี 2556 เป็นไปด้วยความเหมาะสมถูกต้อง มีประสิทธิภาพ เเละประสิทธิผลสูงที่สุด ต่อผู้ที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการ เเละขอรับการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งระบบอบเเห้ง ระบบพลังงานเเสงอาทิตย์

กรมพัฒนาพลังงานทดเเทน เเละอนุรักษ์พลังงาน(พพ.)
จึงออกประกาศเรื่องหลักเกณฑ์เงื่อนไขเเละมีวิธีการสมัครเข้าร่วมโครงการสนับสนุนการติดตั้งใช้งานระบบอบเเห้งพลังงานเเสงอาทิตย์ปี 2556 (สนับสนุนการลงทุนติดตั้งระบบ)

รายละเอียด

Spread the word. Share this post!