เลิกทำพฤติกรรมสิ้นเปลือง พลังงานเป็นเรื่องสำคัญ “รักลูก รักหลาน เราก็ต้องหารสอง”