ไฟฟ้าส่องถนนพลังงานร่วม (Wind and Solar hybrid street light)

ในปัจจุบันไฟฟ้าส่องถนน (Street light) นิยมใช้ไฟถนนจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Street Light) เนื่องจากลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน สายไฟ เป็นต้น แต่ไฟฟ้าที่ได้จากแสงอาทิตย์จะต้องประจุลงแบตเตอรี่ เพื่อใช้ในช่วงเวลากลางคืน ไฟฟ้าส่องถนนพลังงานร่วมระหว่างเซลล์แสงอาทิตย์และพลังงานลมจะสามารถผลิตไฟฟ้าได้ทั้งกลางวันและกลางคืน จากแผงโซล่าเซลล์ขนาด 120 วัตต์ จากกังหันลม 150 วัตต์ ที่อายุการใช้งานมากกว่า 50,000 ชั่วโมง

Spread the word. Share this post!