อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ประธานเปิดงานโครงการเงินหมุนเวียนอนุรักษ์พลังงานโดยสถาบันการเงิน (ระยะที่ 8)

จัดสัมมนาและประชาสัมพันธ์เพื่อกระตุ้นการลงทุนให้ผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมายได้รับทราบรายละเอียด สถานภาพโครงการ และผลสำเร็จที่เกิดขี้นให้มีความเป็นปัจจุบันโดยมี นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เป็นประธานในการเปิดงาน

Spread the word. Share this post!