มาตรการเปลี่ยนเครื่องเย็บพับทำถุงแบบใหม่แทนเครื่องเย็บพับทำถุงแบบเก่า