หลอดไฟ LED ประหยัดพลังงานได้จริงหรอ?

หลอดไฟ LED ประหยัดพลังงานได้จริงหรอ?

ซึ่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิต (กฟผ.) ได้ศึกษาผลการประหยัดด้วยการเปลี่ยนโคมไฟถนนชนิด LED ขนาด 55,70 และ 85 วัตต์ แทนหลอด High Pressure Sodium ขนาด 90, 125, 135, 150 และ 250 วัตต์ จำนวน 1,607 โคม ในพื้นที่เขื่อนขนาดใหญ่ 4 เขื่อน ได้แก่ เขื่อนศรีนครินทร์ เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ และเขื่อนวชิราลงกรณ์            ผลจากการเปลี่ยนมาใช้หลอดไฟ LED พบว่าสามารถลดการใช้พลังไฟฟ้าได้ 230 kw (72 %) ประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้ 1.01 ล้านหน่วย/ปี ลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้าได้ 2.7 ล้านบาท/ปี และช่วยลดการ ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 554 ตัน/ปี

หลอดไฟ LED ช่วยประหยัดพลังงาน แถมช่วยลดภาวะโลกร้อนได้ดีแบบนี้ ก็ได้เวลาเปลี่ยนหลอดไฟภายในบ้าน จากแบบธรรมดา (หรือหลอดไส้) มาเป็นหลอดไฟประหยัดพลังงานแทนกันแล้ว

ข้อมูลจาก EGAT

Spread the word. Share this post!