รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อเรื่อง “จิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงาน” ให้กับบุคลากรราชกรีฑาสโมสร

อ.ปัญญวัฒน์  โกมุทบุตร ผู้อำนวยการสถาบันวิศวกรรมพลังงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับจิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงาน ให้กับบุคลากรราชกรีฑาสโมสร เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึก และกระตุ้นให้เกิดการอนุรักษ์พลังงานเพื่อลดการใช้พลังงานในอาคาร

15429320862871542932054454 1542932046978 (1) 1542932039349 1542932035692 1542932032005

Spread the word. Share this post!