มาตรการอนุรักษ์พลังงาน โรงแรมสุโขทัย เทรเชอร์ รีสอร์ท แอนด์ สปา

มาตรการอนุรักษ์พลังงาน VDO โรงแรมสุโขทัย เทรเชอร์ รีสอร์ท แอนด์ สปา

มาตรการที่ 1 การเปลี่ยนหลอดไฟ LED

มาตรการที่ 2 การบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ

มาตรการที่ 3 ลดการรั่วไหลของอากาศเย็นในระบบอากาศ

มาตรการที่ 4 ลดเวลาการใช้งานเครื่องอบผ้าแห้ง

มาตรการที่ 5 ลดเวลาการใช้งานเครื่องทำน้ำแข็ง

 

Spread the word. Share this post!