Author Archives: eeikucom_wp

1542611184803

รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “การสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน” ให้กับบุคลากรการไฟฟ้านครหลวง

อ.ปัญญวัฒน์ โกมุทบุตร ผู้อำนวยการสถาบันวิศวกรรมพลังงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรบรรยาย “การสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน” เพื่อเป็นการตระตุ้นและตระหนักถึงการอนุรักษ์พลังงานได้อย่างยั่งยืนโดยอบรมให้กับบุคลากรของการไฟฟ้านครหลวง บางเขน และเขตยานนาวา      

Read More

4DQpjUtzLUwmJZZPFAvjAW3ucQdqa9NCITwVTKUV3R5R

มหาภัยภาวะโลกร้อน

ปี 2561 นี้ ต้องถือว่าเป็นปีที่เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติมากเป็นพิเศษอีกปีหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นปรากฏการณ์แผ่นดินไหว และน้ำท่วมซ้ำซากที่ญี่ปุ่น แผ่นดินไหวที่เกาะบาหลีของอินโดนีเซีย พายุหลายลูกถล่มสหรัฐอเมริกา ภัยพิบัติจากไฟป่า และไต้ฝุ่นหลายลูกที่ถล่มภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมทั้งประเทศไทย ไต้ฝุ่นที่รุนแรงสุดมีชื่อเป็นภาษาไทยคือ “มังคุด”

Read More

4DQpjUtzLUwmJZZPFAbSv4SYBURKp5fCGhqotDkaJDwq

ปฏิรูปแผนพัฒนาพลังงาน

เนื่องด้วยประเทศไทย จำเป็นต้องมีการพัฒนาแผนงานด้านพลังงานของประเทศให้สอดคล้องและรองรับการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจในปีนี้และปีต่อๆไป ซึ่งมีแนวโน้มที่เศรษฐกิจจะเจริญเติบโตแบบก้าวกระโดดตามวัฏจักรวงรอบของเศรษฐกิจและปัจจัยที่เอื้ออำนวยการเจริญเติบโตทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ ที่ทำให้บ้านเรามีโอกาสทางเศรษฐกิจมากขึ้น

Read More

3

พลังงานแสงอาทิตย์ทำน้ำทะเลดื่มได้

การเข้าถึงน้ำสะอาดในบางส่วนบนพื้นที่โลกเริ่มมีปัญหาเพิ่มขึ้น ระบบการแยกเกลือออกจากน้ำ (desalination) เป็นวิธีการหนึ่งที่สามารถทำให้น้ำเค็มหรือน้ำทะเลดื่มได้ แต่ที่ผ่านมาระบบดังกล่าวสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้ามาก การเดินระบบจึงไม่คุ้มกับค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน ระบบการแยกเกลือออกจากน้ำโดยใช้พลังงานจากไฟฟ้าจึงไม่เหมาะกับการใช้งานจริง แม้ว่าจะนำพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ป้อนเข้าสู่ระบบเพื่อลดต้นทุนด้านพลังงาน

Read More

4DQpjUtzLUwmJZZPD2pqeIkwtgzHd8YP423ryvQW7mW2

“พพ.” ชวนซื้อของขวัญสีเขียว ประหยัดพลังงานรับวันปีใหม่”

นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เปิดเผยว่า ในเดือน ธ.ค.นี้ พพ. ได้รณรงค์ให้ประชาชนเลือกซื้อสินค้าและอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน (Green gift) หรือของขวัญสีเขียว เพื่อเป็นของขวัญในเทศกาลปีใหม่ โดยแนะนำให้เลือกซื้อสินค้าที่ติด “เครื่องหมายประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูงเบอร์ 5”

Read More

พพ. ชวนประหยัดพลังงานในภาคขนส่งอย่างต่อเนื่อง

หลังจากที่ปล่อยโฆษณาชุด “ลมมันเย็น” มาแล้ว กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน (พพ.) เชิญชวนประหยัดพลังงานในภาคขนส่งอย่างต่อเนื่อง

Read More

Alexphoto-240

อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ประธานเปิดงานโครงการเงินหมุนเวียนอนุรักษ์พลังงานโดยสถาบันการเงิน (ระยะที่ 8)

จัดสัมมนาและประชาสัมพันธ์เพื่อกระตุ้นการลงทุนให้ผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมายได้รับทราบรายละเอียด สถานภาพโครงการ และผลสำเร็จที่เกิดขี้นให้มีความเป็นปัจจุบันโดยมี นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เป็นประธานในการเปิดงาน

Read More

alexfoto-A-111.resize

รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ประธานเปิดงานโครงการเงินหมุนเวียนเพื่อการอนุรักษ์พลังงานโดยสถาบันการเงิน (ระยะที่ 7)

จัดสัมมนาและประชาสัมพันธ์เพื่อกระตุ้นการลงทุนให้ผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมายได้รับทราบรายละเอียด สถานภาพโครงการ และผลสำเร็จที่เกิดขี้นให้มีความเป็นปัจจุบันโดยมี นายดนัย เอกกมล รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เป็นประธานในการเปิดงาน

Read More