Author Archives: eeikucom_wp

พลังงานนิวเคลียร์

ด้านแหล่งข่าวจากสมาคมนิวเคลียร์แห่งประเทศไทยกล่าวว่า การก่อสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในประเทศไทย หากเริ่มวันนี้ยังถือว่า “ทันเวลา” เมื่อพิจารณาจากแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าฉบับล่าสุดที่กำหนดให้มีโรงไฟฟ้าในปี 2563-2564 รวมกำลังผลิต 4,000 MW

Read More

IMG_9585

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ประธานเปิดงานโครงการเงินหมุนเวียนเพื่อการอนุรักษ์พลังงานโดยสถาบันการเงิน (ระยะที่ 6)

ประชาสัมพันธ์โครงการให้ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ กระตุ้นให้เกิดลงทุนด้านการอนุรักษ์พลังงานในอาคารและโรงงานโดยมี พลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานในการเปิดงาน 1) เพื่อกระตุ้นให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการ และครัวเรือน รวมถึงการกระตุ้นให้เกิดการออกแบบและก่อสร้างอาคารอนุรักษ์พลังงานแพร่หลายมากขึ้น 2) เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ประกอบการและสถาบันการเงินในการลงทุนและการปล่อยสินเชื่อในโครงการด้านพลังงาน 3) เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้แก่ผู้ประกอบการในภาวะที่เศรษฐกิจชะลอตัว 4) เพื่อลดการนำเข้าแหล่งพลังงานจากต่างประเทศและสร้างเสถียรภาพการใช้พลังงานภายในประเทศ 5) เพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องกับแผนแม่บทการอนุรักษ์พลังงาน 20 ปี

Read More

download-button

สื่อประกอบการอบรม “โครงการส่งเสริมการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน” 2E-Building

สื่อประกอบการอบรม “โครงการส่งเสริมการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน” 2E-Building รายละเอียด

Read More

sol-solar-powered-laptop

คอมพิวเตอร์เน็ตบุ๊กพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Powerd Net Book)

คอมพิวเตอร์เน็ตบุ๊ก (Net Book) เป็นคอมพิเตอร์กลุ่มใหม่ที่มีความแตกต่างจากคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กทั่วไป เพราะมีขนาดเล็กกะทัดรัด ใช้งานง่าย และมุ่งใช้งานอินเตอร์เน็ตเป็นหลัก เหมาะกับผู้ที่กำลังมองหาคอมพิวเตอร์ราคาประหยัดเพื่อสะดวกสบายสำหรับการพกพาคอมพิวเตอร์และใช้เชื่อมอินเตอร์เน็ตทางเว็บ ซึ่งกำลังเป็นที่นิยมอย่างมากในขณะนี้ บริษัท iUnika ได้ผลิตเน็ตบุ๊กรุ่น iUnika GYY ซึ่งทำงานด้วยพลังงานแสงอาทิตย์โดยไม่จำเป็นต้องใช้พลังงานไฟฟ้าจากแหล่งอื่นๆ เน็ตบุ๊ก iUnika GYY มีน้ำหนัเพียง 700 กรัม ทำงานระบบปฏิบัติการ linuk ที่ 400 Mhz จอแสดงผล WVGA (800×480 pixel) ขนาด 8 นิ้ว หน่วยความจำ 64 GB 128 MB Ram ซึ่งราคาขาย 160 ยูโร หรือประมาณ 7,700 บาท

Read More

windsolar-ed01

ไฟฟ้าส่องถนนพลังงานร่วม (Wind and Solar hybrid street light)

ในปัจจุบันไฟฟ้าส่องถนน (Street light) นิยมใช้ไฟถนนจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Street Light) เนื่องจากลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน สายไฟ เป็นต้น แต่ไฟฟ้าที่ได้จากแสงอาทิตย์จะต้องประจุลงแบตเตอรี่ เพื่อใช้ในช่วงเวลากลางคืน ไฟฟ้าส่องถนนพลังงานร่วมระหว่างเซลล์แสงอาทิตย์และพลังงานลมจะสามารถผลิตไฟฟ้าได้ทั้งกลางวันและกลางคืน จากแผงโซล่าเซลล์ขนาด 120 วัตต์ จากกังหันลม 150 วัตต์ ที่อายุการใช้งานมากกว่า 50,000 ชั่วโมง

Read More