Category Archives: Interested Energy Knowledge

cover-10

ไอเดีย ลดการใช้ถุงพลาสติก ด้วยบรรจุภัณฑ์ใช้ซ้ำที่ทำเองได้

เทรนด์เกี่ยวกับเรื่อง ลดการใช้ถุงพลาสติก นั้นเป็นเทรนด์ที่เราอยากจะให้ฮอตฮิตติดลมบนไปนาน ๆ ลองสังเกตดูว่าพฤติกรรมของเราทุวัน เป็นการสร้างขยะโดยไม่จำเป็นหรือเปล่า ซื้อของแค่ 1 ชิ้น จำเป็นต้องใส่ถุงพลาสติกไหม หรือ จะเป็นพวกอาหารสตรีทฟู้ด (รถเข็นนขายของที่จอดดักขาช็อปอยู่หน้าออฟฟิศนั้นแหละจ้ะ) เราจำเป็นต้องใส่ถุงซ้อนด้วยถุงอีกใบหรือเปล่า

ว่าบางครั้งถุงพลาสติกก็ไม่ได้จำเป็นเสมอไปค่ะ ถ้าเราสามารถ ลดการใช้ถุงพลาสติก หรือหาวัสดุอื่นมาใช้แทนกันได้ โดยเฉพาะการใช้เพื่อห่อ หรือบรรจุอาหารและวัตถุดิบต่าง ๆ ในครัวนั้น อาจทำให้เกิดการใช้พลาสติกอย่างสิ้นเปลืองที่ต้องเหลือทิ้ง และกลายเป็นขยะในปริมาณไม่น้อย ซึ่งอีกหนึ่งวิธีง่าย ๆ ที่สามารถช่วยกันลดการใช้ถุงพลาสติกได้นั้น ก็คือการทำบรรจุภัณฑ์ที่สามารถใช้ซ้ำ สำหรับห่ออาหารอย่างง่าย ๆ เพื่อพึ่งพาการใช้ถุงพลาสติกให้น้อยที่สุด

Read More

electricity-1330214_1280

“พลังงานแสงอาทิตย์”

“พลังงานแสงอาทิตย์” พลังงานแสงอาทิตย์ เป็นพลังงานทดแทนประเภทหมุนเวียนที่ใช้แล้วเกิดขึ้นใหม่ได้ตาม ธรรมชาติ เป็นพลังงานที่สะอาด ปราศจากมลพิษ และเป็นพลังงานที่มีศักยภาพสูง ในการใช้พลังงานแสงอาทิตย์สามารถจำแนกออกเป็น 2 รูปแบบคือ การใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า และการใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตความร้อน 1. เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า ได้แก่ ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ แบ่งออกเป็น 3 ระบบ คือ – เซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระ (PV Stand alone system) เป็นระบบผลิตไฟฟ้าที่ได้รับการออกแบบสำหรับใช้งานในพื้นที่ชนบทที่ไม่มีระบบสายส่งไฟฟ้า อุปกรณ์ระบบที่สำคัญประกอบด้วยแผงเซลล์แสงอาทิตย์ อุปกรณ์ควบคุมการประจุแบตเตอรี่ แบตเตอรี่ และอุปกรณ์เปลี่ยนระบบไฟฟ้ากระแสตรงเป็นไฟฟ้ากระแสสลับแบบอิสระ – เซลล์แสงอาทิตย์แบบต่อกับระบบจำหน่าย (PV Grid connected system) เป็นระบบผลิตไฟฟ้าที่ถูกออกแบบสำหรับผลิตไฟฟ้าผ่านอุปกรณ์เปลี่ยนระบบไฟฟ้ากระแสตรงเป็นไฟฟ้ากระแสสลับเข้าสู่ระบบสายส่งไฟฟ้าโดยตรง ใช้ผลิตไฟฟ้าในเขตเมือง หรือพื้นที่ที่มีระบบจำหน่ายไฟฟ้าเข้าถึง อุปกรณ์ระบบที่สำคัญประกอบด้วยแผงเซลล์แสงอาทิตย์ อุปกรณ์เปลี่ยนระบบไฟฟ้ากระแสตรงเป็นไฟฟ้ากระแสสลับชนิดต่อกับระบบจำหน่ายไฟฟ้า – เซลล์แสงอาทิตย์แบบผสมผสาน (PV Hybrid system) เป็นระบบผลิตไฟฟ้าที่ถูกออกแบบสำหรับทำงานร่วมกับอุปกรณ์ผลิตไฟฟ้าอื่นๆ เช่น ระบบเซลล์แสงอาทิตย์กับพลังงานลม และเครื่องยนต์ดีเซล ระบบเซลล์แสงอาทิตย์กับพลังงานลม และไฟฟ้าพลังน้ำ เป็นต้น โดยรูปแบบระบบจะขึ้นอยู่กับการออกแบบตามวัตถุประสงค์โครงการเป็นกรณีเฉพาะ […]

Read More