รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “การสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน” ให้กับบุคลากรการไฟฟ้านครหลวง

อ.ปัญญวัฒน์ โกมุทบุตร ผู้อำนวยการสถาบันวิศวกรรมพลังงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรบรรยาย “การสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน” เพื่อเป็นการตระตุ้นและตระหนักถึงการอนุรักษ์พลังงานได้อย่างยั่งยืนโดยอบรมให้กับบุคลากรของการไฟฟ้านครหลวง บางเขน และเขตยานนาวา

1542683493165

 

 

 

Spread the word. Share this post!