การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง IOT (Internet of Things) สำหรับผู้ปฏิบัติงาน และการประยุกต์ใช้ในระดับนานาชาติ

ดำเนินการจัดสัมมนาของโครงการส่งเสริมความร่วมมือด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานในระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาค เรื่อง IOT (Internet of Things) สำหรับผู้ปฏิบัติงาน และการประยุกต์ใช้ในระดับนานาชาติ  ในวันที่ 5 มิถุนายน 2562   ณ ห้องราชดำเนิน โรงแรมรอยัลปริ๊ลเซลหลานหลวง กรุงเทพฯ เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ แก่บุคลากรของ พพ. ในเรื่องของ Internet of Things (IoT) และเป็นแนวทางในการนำ IoT มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการดำเนินภารกิจของ พพ.

 

KM_190607_0061

IMG_4060

c3d161b30e7c43cfdd32d07cba1410abd_38477975_190607_0007

20190605_190607_0023

IMG_4113

11

 

 

 

Spread the word. Share this post!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *