การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง IOT (Internet of Things) สำหรับผู้ปฏิบัติงาน และการประยุกต์ใช้ในระดับนานาชาติ

ดำเนินการจัดสัมมนาของโครงการในการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินความร่วมมือกับต่างประเทศประจำปีงบประมาณพ.ศ.2562

เรื่อง IOT (Internet of Things) สำหรับผู้ปฏิบัติงาน และการประยุกต์ใช้ในระดับนานาชาติ  ในวันที่ 5 มิถุนายน 2562 ณ ห้องราชดำเนิน โรงแรมรอยัลปริ๊ลเซลหลานหลวง กรุงเทพฯ

  • เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ แก่บุคลากรของ พพ. ในเรื่องของ Internet of Things (IoT) และเป็นแนวทางในการนำ IoT มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการดำเนินภารกิจของ พพ.

 

KM_190607_0061

 

IMG_4063

 

IMG_4060

 

c3d161b30e7c43cfdd32d07cba1410abd_38477975_190607_0007

 

 

Spread the word. Share this post!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *