การสัมมนาแถลงผลการดำเนินงาน ในการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมในอาคารธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก (กลุ่มที่ 2 พื้นที่ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ)

การสัมมนาแถลงผลการดำเนินงาน ในการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมในอาคารธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก (กลุ่มที่ 2 พื้นที่ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ) โดย กองส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน                  กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (สถาบันวิศวกรรมพลังงาน)           วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562  เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องอิมพิเรียล 2-4 โรงแรม ดิ อิมพีเรียล โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดนครราชสีมา เพื่อส่งเสริมและผลักดันการอนุรักษ์พลังงานอย่างเต็มรูปแบบ    สร้างจิตสำนึกของผู้บริโภคในการใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพให้เป็นระบบจริงจังและต่อเนื่อง ทั้งภาคการผลิตและการบริการ ภาคการขนส่ง และภาคครัวเรือน

 

 

IMG_6404

IMG_6411

IMG_6483

IMG_6517

IMG_6440

 

 

 

Spread the word. Share this post!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *